We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rekorder v bolniški že skoraj osem let

26 3 56
11.10.2018

Odsotnost z dela zaradi bolezni je v ravenski območni enoti (OE) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki s svojo dejavnostjo poleg Koroške pokriva še šaleško in zgornjo savinjsko regijo, že nekaj let nad slovenskim povprečjem. Med desetimi območnimi enotami ZZZS smo bili letos ob polletju na četrtem mestu, lani pa na tretjem. V številkah to pomeni, da je bilo v prvem polletju lani zaradi bolniškega staleža izgubljenih 6,12 odstotka delovnih dni, letos pa 5,91, medtem ko je zdravstveni absentizem oziroma odsotnost v Sloveniji znašala 4,79 odstotka. Višji odstotek bolniškega staleža so zabeležili v OE Krško, Murska Sobota in Celje.

Zdravnik Evgen Janet iz ravenske območne enote ZZZS ocenjuje, da je bolniški stalež eden od kazalnikov slabega zdravstvenega stanja delovne populacije in tudi razvitosti regije kot take: "Socialno-ekonomski položaj prebivalcev je slabši kot v zahodni Sloveniji. Območje je tudi slabše razvito, prihodki ljudi so nižji, brezposelnost višja, to vse vpliva na bolniški stalež in njegovo trajanje."

Po podatkih ravenske OE je bilo zaradi začasne nezmožnosti za delo (poškodbe ali bolezni) v prvih šestih mesecih tega leta izgubljenih 410 tisoč delovnih dni, od tega v breme ZZZS 247 tisoč, v breme delodajalcev pa 163........

© Večer