We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Novosti v počitniškem domu v Fiesi

16 0 19
14.06.2018

Počitniški dom v Fiesi, ki je v večinski lasti slovenjgraške občine in v njem že več desetletji letujejo otroci iz Mislinjske doline, jeseni prehaja v upravljanje občinskega javnega zavoda Spotur. Tako so se odločili pri Mestni občini Slovenj Gradec, med razlogi pa župan Andrej Čas navaja, da imajo za izvajanje te dejavnosti ustrezne izkušnje in pogoje. Od začetka 90. let prejšnjega stoletja je sicer z domom upravljal slovenjgraški center za socialno delo (CSD), ki bo izpeljal tudi letošnjo sezono.

Mestna občina Slovenj Gradec se je odločila, da ne bo podaljšala pogodbe o brezplačnem najemu počitniškega doma v Fiesi, ki sta jo občini Slovenj Gradec in Mislinja sklenili s CSD v času, ko še niso imeli ustrezne institucije, ki bi se ukvarjala s tovrstno infrastrukturo. Po koncu letošnje sezone objekt prevzame v upravljanje Spotur, izvajal bo enake vsebine, kot jih CSD. "Zavod Spotur je kadrovsko bolje........

© Večer