We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nigrad na udaru Vodovoda in Snage

17 7 5
17.04.2018

Stanje duha mariborske občine in podjetij v njeni lasti izkazujejo tudi tožbe ali grožnje s tožbami med njimi. Stanje je slikovito opisal direktor Nigrada Matjaž Krevelj, ko je povedal: "To je neverjetno, tožim se samo še z občino in javnimi podjetji." Sodu je dno izbil zahtevek za plačilo skoraj 675 tisoč evrov, ki ga je na Nigrad preko odvetniške pisarne Kac & odvetniki naslovil Mariborski vodovod. V Vodovodu so namreč prepričani, da bi jim moral Nigrad pokriti stroške, ki jih imajo z odčitavanjem števcev porabe pitne vode.

​Kot je namreč znano, so podatki o porabljeni pitni vodi temelj tudi za obračunavanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda, storitev torej, ki jih izvajajo Nigrad, upravitelj centralne čistilne naprave (CČN) v Dogošah, družba Aquasystems, Energetika (odvoz odpadnega blata iz CČN) in mariborska občina (okoljska taksa).

Mariborski vodovod zahtevek utemeljuje na pogodbi z dne 5. marca 2003, s katero sta se Vodovod in Nigrad dogovorila, da bo slednji pokrival 24 odstotkov stroška odčitavanja vode. Nigrad je po podatkih Vodovoda stroške po pogodbi redno plačeval do uvedbe števnine leta 2014, potem pa več ne, ker takrat sprejeta uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) določa, da morajo izmenjavo podatkov za obračun storitev zagotavljati občine. V Nigradu sicer trdijo, da so strošek odčitavanja števcev Vodovodu plačali le leta 2003, kasneje pa da za to storitev od Vodovoda niso več nikoli prejeli računov.

V Mariborskem vodovodu so ne glede na to prepričani, da je pogodba iz leta 2003 veljavna, saj je nobena od strank ni odpovedala, prav tako pa naj uredba MEDO ne bi nikjer predpisovala, da je izmenjava podatkov brezplačna. "Upoštevajoč dejstvo, da je Nigrad svojo obveznost iz pogodbe redno izpolnjeval nekaj let, se je v skladu z obligacijskim zakonikom med........

© Večer