We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Zadeva Tekačevo: Presenečenje nad izločanjem dokazov

21 3 0
12.10.2018

Višji sodniki o razlogih za izločitev
Na spletni strani vrhovnega sodišča je objavljen uradni sklep celjskih višjih sodnikov ob izločitvi odredbe o hišni preiskavi v zadevi Tekačevo. Višji sodniki v sklepu poudarjajo, da odredba za hišno preiskavo, v okviru katere so bili dokazi pridobljeni, ne izpolnjuje temeljnega kriterija za njeno veljavnost - to je obrazloženosti. "Hišna preiskava, izvedena na podlagi takšne neveljavne odredbe, je nezakonita, zato se sodišče pri svojem odločanju na tako pridobljene, četudi ključne dokaze za očitek obtožencu, ne more opreti. Pritožbeno sodišče svojo odločitev utemeljuje tudi s pojasnilom, da hišna preiskava vedno pomeni poseg v posameznikovo ustavno varovano pravico do zasebnosti, ne glede na to, v kateri fazi postopka je izvedena. Zato sme država poseči v zasebnost posameznika le takrat, ko so izpolnjeni vsi za tak poseg v ustavi in zakonu določeni pogoji," je zapisano v omenjenem sklepu.

Sledi športnih copat so od leta 1997 do 2008 izvedenci analizirali petkrat. Dvakrat, v letu 1997 in 1998,........

© Večer