We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Starši in šola: Preveč je domačega dela in prezahtevno je

3 3 0
24.04.2018

"Slovenska šola deluje, toda ..." bi bilo mogoče povzeti stališča staršev osnovnošolcev dobre polovice šol, ki so vključeni v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije. Ob zadnjih razpravah so v zvezi pripravili predloge za prihodnji razvoj šolstva in jih poslali v branje političnim strankam, ki se bodo pomerile na prihajajočih volitvah. Čakajo na odgovore in na njihovo zavezo, da bodo stranke v prihodnje šolsko politiko oblikovale z isto vizijo, ne glede na ideološko pripadnost.

"Slovenski učitelji so predani in zavzeti, doseženo znanje je po mednarodnih raziskavah dobro, naš šolski sistem ima v primerjavi s tujino nekatere stvari dobro urejene - jutranje varstvo, popoldansko bivanje, prehrano," našteje predsednik zveze dr. Anton Meden. "Tudi podaljšano bivanje je dobro urejeno, izvedbo pa je treba nujno spremeniti. Opažamo velike organizacijske težave, ki onemogočajo kvalitetno izvedbo, kot je bila zasnovana v kurikulu," izpostavi. Še bolj pa jih skrbijo sistemske pomanjkljivosti, ki so jih strnili v sedem področij, na katerih predlagajo izboljšave. Preurediti učne načrte, vzpostaviti sistem zagotavljanja kakovosti, zagotoviti stabilno in celovito učbeniško politiko, okrepiti vzgojno vlogo šole, zagotoviti pravočasno obravnavo in enotne kriterije za........

© Večer