We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eni se bodo črk učili s pomočjo tablic, drugi s svinčniki

12 9 22
11.05.2018

Okorna in nečitljiva pisava, spisi brez stavkov, povedi brez velikih začetnic in vsebinsko siromašno pisanje so stalnica v pisnem izražanju mladih pri nas. To opažajo učitelji in ravnatelji v osnovnih in srednjih šolah, težave pri pisanju imajo celo študenti. O tem so pred dnevi razpravljali celo na strokovnem svetu za splošno izobraževanje, ko so potrjevali spremembe učnega načrta za slovenščino. Ne le pisanje, mladi imajo še težave z motoriko, neradi tudi berejo. Kaj o tovrstnih težavah, ki jih mnogi pripisujejo uporabi modernih tehnologij, menijo na šolskem ministrstvu in zavodu za šolstvu? In kako se s podobnimi vprašanji spopadajo v pregovorno uspešni Skandinaviji?

"Zavedamo se pomena pisanja z roko, zato ne razmišljamo o njegovem opuščanju," odgovarjajo na šolskem ministrstvu, o vključevanju grafomotorike v učne načrte pa naj bi več povedali na zavodu za šolstvo, so dodali. Za krepitev ročnih spretnosti je ministrstvo podprlo projekt Teden pisanja z roko, ki ga je marca letos pripravilo društvo Radi pišemo z roko, ministrica Maja Makovec Brenčič je takrat šole pozvala, naj se projektu pridružijo.

Darinka Rosc Leskovec, svetovalka za slovenščino na zavodu za šolstvo, medtem pravi, da učenci, dijaki in študenti pišejo večinoma tako dobro, kot obvladajo snov, o kateri pišejo. "Rezultati nacionalnega preverjanja znanja in mature kažejo, da smo s pisanjem učencev in dijakov v povprečju lahko kar zadovoljni in tudi mednarodno primerljivi,........

© Večer