We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Šolniki opozarjajo: Stavki brez velikih začetnic in okorna pisava

16 5 289
04.05.2018

Na šolskem urniku testiranja znanja je danes slovenščina. Osnovnošolci se preizkušajo v nacionalnem preverjanju znanja, dijaki pišejo maturitetni esej. Da pa imajo učenci nemalo težav pri materinščini, je bilo mogoče slišati pred tednom dni na strokovnem svetu za splošno izobraževanje, kjer so potrjevali spremembe učnega načrta za slovenščino. Učenci ne znajo več pisati, če pa že, je njihova pisava zelo okorna, so razpravljali šolniki. Ne zgolj v osnovni šoli, težave opažajo tudi v srednjih šolah in na fakultetah.

"Ne le pisanje, sama bi šla še dlje. Pozna se že pri motoriki," razlaga ravnateljica OŠ Rada Robiča v Limbušu Mojca Kirbiš. Učenci imajo več težav že pri grobi motoriki, nadaljuje se s fino motoriko in nato s pisanjem. "Kje nastane vrzel? Ne v vrtcu, kjer veliko delajo z otroki, vse je pogojeno z družbo in načinom družinskega življenja," meni ravnateljica. Ker so težave otrok očitne že ob vstopu v šolo, ko prvošolčki nimajo razvitih motoričnih spretnosti, ki naj bi jih imeli, so na njihovi šoli letos začeli sistematično bolj intenzivno delati na razvoju fine motorike v prvem razredu. Nekaj finomotoričnega dela predvideva že učni načrt, a da bi zapolnili vrzel, poskušajo še sami vnašati dodatne sestavine pri pouku in drugih aktivnostih, denimo v podaljšanem bivanju.

"V domačem........

© Večer