We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Namesto evropskih cevi ruske

10 2 412
11.09.2017

Podjetje CMC Ekocon iz Logatca je na okrožno sodišče v Novem mestu vložilo odškodninsko tožbo zoper občino Novo mesto oziroma župana Gregorja Macedonia ter podjetji CGP in Malkom, glavna izvajalca projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Podjetje CGP, družbo za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, zastopa predsednik uprave Martin Gosenca, Malkom, družbo za gradbeništvo, inženiring in trgovino, pa zastopa direktor Marjan Skube. Tožbo, težko 863.984,22 evra je zoper občino in omenjeni podjetji CMC Ekocon vložil zaradi prepričanja, da je občina ravnala protipravno in je podjetje zato izgubilo posel ter ostalo brez reference pri projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske (v nadaljevanju projekta).

Drugače kot v pogodbi

Celotna zgodba se je začela odvijati, ko je Mestna občina Novo mesto kot naročnik na Portalu javnih naročil 29. aprila 2013 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje cevovodov in vodohranov v projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila imenoval strokovno komisijo za vodenje postopka, in sicer za odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb. Za posel je bil 16. julija 2013 izbran konzorcij več podjetij, in sicer Begrada, CGP in Malkoma. Ker je v času izbire najugodnejšega ponudnika prišlo do spremembe okoliščin, in je bil zoper vodilnega partnerja Begrad uveden stečajni postopek, sta vse obveznosti........

© Večer