We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Srečanje ustvarjalcev širokih pogledov

21 0 0
11.10.2018

Iztok Osojnik je bil slovenski predstavnik na festivalu, ki ga je Planet poezije v Sarajevu organiziral na festivalu Štirje letni časi, mednarodni pobudi za krepitev nadnacionalnih stikov med pesniki iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Črne gore in Srbije (dogovarjajo se še z Makedonijo). "Bilo je nadvse inspirativno srečati se s pesniki različnih literatur zahodnega Balkana, primerjati poetike, ugotavljati, da med nami poteka živa, dragocena umetniška komunikacija, čeprav so se stiki razredčili, meje pa otežile neposredna srečevanja," je dejal.

Kaj še imate pesniki z jugoslovanskega območja skupnega?

"Srečanje je bilo že drugo, prvega so organizirali hrvaški pesniki v Zelini. Izkazalo se je, da je bilo zadnji čas in nujno preseči nove, vase zaprte državne pesniške teritorije in vstopiti v širši, na srečo še vedno skupni prostor. Ne glede na politično dogajanje so kulturne vezi precej bolj trpežne, povezovalne in globlje, predvsem pa jasno kažejo nujo po ustvarjalnem sodelovanju med južnoslovanskimi pesniki, s katerimi smo si nekoč delili skupno državo. Dobro vemo, kako pomembno je bilo to sodelovanje za poglabljanje in bogatenje nacionalnih literatur in za širšo, univerzalnejšo perspektivo, ki jo je živo sodelovanje pogojevalo in spodbujalo. Pesniki iz posameznih balkanskih držav nismo zaplankani nacionalisti, ki bi gojili sovraštvo do sosedov, ampak ustvarjalci širokih pogledov in odprte komunikacije, ki se otepa ozkih meja in fevdalnih kulturniških razmer v svojih državicah. Jasno je bilo, da tovrstni festivali omogočijo zadihati globlje, z velikim medsebojnim spoštovanjem in pripoznavanjem medkulturnih razlik. Jasno je, da so nas novonastale meje omejile, ne pa osvobodile."

Kaj ste tam brali? Kakšne pesniške teme se vam zdijo nujne v tem trenutku?

"Bral sem svoje velemestne ode, napisane v Berlinu in Londonu. In to v........

© Večer