We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tezno do nove zdravstvene postaje leta 2020

16 2 5
24.04.2018

Dotrajanim in neprimernim prostorom ambulant zdravstvenega doma na Teznem so, kot kaže, šteti dnevi. Natančneje sicer leta, tri natančno, saj sta se mariborska občina in Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca uskladila glede lokacije in vrednosti investicije novogradnje. Občina z rebalansom letošnjega proračuna namenja začetna sredstva za izgradnjo nove zdravstvene postaje Tezno.

O Tezenčanih, ki iščejo zdravstveno pomoč v stari, dotrajani in razpadajoči stavbi, smo že večkrat pisali. Že nekaj časa je tudi znano, da namerava Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki jelastnik stavbe in pripadajočega zemljišča, mariborski zdravstveni dom pa ju najema in zanju letno iz svojih sredstev odšteje okoli 63 tisoč evrov, stavbo prodati, saj jene potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti, vzdrževanje objektov jim povzroča nepotrebne stroške, sredstev za obnovo pa, tako ZZZS, nimajo. Zato je bilo treba za Tezenčane poiskati novo rešitev za zdravstveno oskrbo. In v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca kot pri mariborski občini so skupaj našli rešitev, ki ustreza obema. Novogradnja je predvidena ob Osnovni šoli Martina Konšaka ob Ulici heroja Nandeta.

In kaj bo v novem zdravstvenem domu s kvadraturo dobrih 5000 kvadratnih metrov? "V ZP Tezno se bodo izvajale storitve splošnega zdravstvenega varstva, otroškega zdravstvenega varstva, varstva žensk, zobozdravstvenega varstva, patronažnega varstva in laboratorija, ki sodijo pod okrilje osnovnega zdravstvenega varstva, kjer zavarovanci uveljavljajo svoje pravice na osnovi........

© Večer