We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pohorske žičnice bodo drago stale

29 1 31
25.08.2018

Gospodarski spor med mariborsko občino in Športnim centrom Pohorje, ki je že skoraj štiri leta v stečajnem postopku, se vsaj na prvi stopnji bliža koncu. Sodni cenilci so ocenili premoženje, ki je bilo na željo občine izločeno iz stečajne mase, ker je to premoženje, ki je potrebno za izvajanje koncesijske dejavnosti. In ker ga občina želi imeti, mora zanj plačati. Ker se o vrednosti žičniških naprav predstavniki občine in stečajni upravitelj Drago Dubrovski niso mogli dogovoriti, jo bo določilo sodišče, a za to nima ustreznega znanja, zato je pritegnilo več cenilcev s strokovnih področij. Ti premoženje ocenjujejo na 16,8 milijona evrov.

Mariborska občina ima pravico, da poda pripombe k cenitvenemu poročilu in posledično k višini cenitve. Kako bodo ravnali, na občini ne razkrivajo. "S strani sodišča smo prejeli cenitveno poročilo, ki je trenutno v fazi preveritve. MO Maribor se bo o nadaljnjih korakih odločala po izvedenih preveritvah," so kratko odgovorili.

Cenitev je za skoraj 10 milijonov........

© Večer