We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Občina plačala pol milijona evrov Športnemu centru Pohorje

18 2 23
09.02.2018

Višje sodišče v Mariboru je potrdilo, da mora Mestna občina Maribor plačati Športnemu centru (ŠC) Pohorje, ki je v stečaju, skupaj več kot pol milijona evrov. Dolg je občina ta teden že poravnala.

Kot je pojasnil stečajni upravitelj Drago Dubrovski, se je mariborska občina leta 2009 v koncesijski pogodbi in z aneksom zavezala, da bo krila razliko v ceni smučarskih vozovnic - oziroma uradno povedano, da bo občina iz proračuna krila ŠC Pohorje razliko med stroški obratovanja in ustvarjenimi prihodki za izvajanje javne gospodarske službe prevoza potnikov s Pohorsko vzpenjačo. ŠC Pohorje je namreč zaradi zvišanja obratovalnih stroškov želel podražiti smučarsko vozovnico, ker pa je opravljal tudi storitev javnega prevoza, je občina podražitev preprečevala tako, da je razliko subvencionirala, pravi Dubrovski: "Občina ni plačala razlike v ceni za leto 2011 in za leto 2014, zato smo to neplačilo terjali v sodnem postopku - in uspeli. Višje sodišče je v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča. Vmesna leta pa je občina........

© Večer