We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kaj ima Grenoble, nima pa Maribor

20 0 0
27.09.2018

Ko so mariborski arhitekti ob zamenjavi velikega oglasnega sporočila na pročelju kinocentra na obrežju Drave ponovno opozorili, da tak poseg kazi objekt in veduto mesta, so takrat k odgovornosti pozvali tudi inšpekcijske službe. Te po dobrih dveh tednih podane prijave še preučujejo ali pa niso pristojni. Društvo mariborskih arhitektov je zaradi spremembe podobe objekta brez gradbenega dovoljenja konkretno izzvalo Inšpektorat RS za okolje in prostor, zaradi poseganja v območje varovane kulturne dediščine naselbinsko območje brez ustreznega postopka soglasij pa Inšpektorat RS za kulturo in medije.

Da niso pristojni, so odgovorili na gradbeni inšpekciji Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), kjer so ugotovili, da gre za reklamo na platnu, pripeto na obstoječo fasado, za kar pa gradbena inšpekcija ni pristojna. Pojasnjujejo, da če gre za gradnjo, za katero ni zahtevano gradbeno dovoljenje, potem je po novem sistemu pristojnosti, ki ga je prinesel Gradbeni zakon, pristojna občina, če gre za vprašanje skladnosti posega s prostorskimi akti ali drugimi predpisi občine: "V tem primeru je seveda vprašanje, kaj občinski predpisi določajo glede tovrstnih oglaševalskih posegov." ​

​Kot je znano, mariborska občina Odloka o oglaševanju in Kataloga urbane opreme, ki bi urejala oglaševanje v tem mestu, nima sprejetih. Pravijo, da je ena od prednostnih nalog, ki jih bodo v okviru Sektorja za urejanje prostora pripravili in posredovali v proceduro sprejetja na mestni svet. Kot pojasnjujejo na gradbeni inšpekciji, z namenom, da se občine bolj zavzeto spopadejo z različnimi posegi v prostor, ki so bodisi gradnje, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodisi sploh niso........

© Večer