We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

V Celju edini s študijem paliativne oskrbe

20 1 133
10.10.2018

Skupni imenovalec za evropsko družbo, torej tudi za slovensko, je staranje. Zaradi dolgoživosti družbe lahko pričakujemo, da bo vedno več starejših odraslih imelo eno ali več kroničnih obolenj. Z naraščanjem kroničnih nenalezljivih bolezni in podaljševanjem življenjske dobe pa se bodo povečale potrebe po paliativni oskrbi. Ta je namenjena celostni obravnavi pacientov z neozdravljivo boleznijo in nudi podporo tudi njihovim bližnjim. Visoka zdravstvena šola v Celju se odziva na potrebe sodobne družbe, zato od leta 2016 izvaja podiplomski magistrski študijski program Paliativna oskrba.

To je edini tovrstni študijski program v slovenskem prostoru. Razvili so ga na podlagi aplikativnega raziskovalnega dela na šoli, smernic Državnega programa paliativne oskrbe v Republiki Sloveniji, Evropskih priporočil na področju paliativne oskrbe, demografskih trendov in čedalje večjih potreb po kakovostni in strokovni paliativni oskrbi. Letos študij zaključuje prva generacija študentk in študentov. Da bi lahko paliativno oskrbo izvajali kakovostno, so potrebni različni........

© Večer