We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

(FOTO in VIDEO) Srednjeveška gostija in pranje baronovih "gat"

10 0 22
07.07.2018

Okolica gradu Vrbovec v Nazarjah se je danes že tretje leto zapored preoblekla v srednji vek. Odvija se namreč srednjeveška gostija, ki je, po besedah Jasmine Jurčič iz muzeja Vrbovec, ki dogodek organizira, osrednja turistična prireditev kraja. Povezana je z zgodovino Nazarij, ko so tam v 14. stoletju živeli plemiči Vrbovški.

O gradu Vrbovec
Grad Vrbovec je bil v pisnih listinah prvič omenjen v 12. stoletju. Skozi čas so se zamenjali številni lastniki gradu. Prvi znani lastniki so bili plemeniti Kageri, ti so leta 1140 svojo posest podarili Oglejskim patriarhom, ki so po vsej verjetnosti postavili grad, na njem pa so gospodarili njihovi oskrbniki. Leta 1286 se prvič omenjajo po gradu imenovani plemiči Altenburški (Vrbovški). Zaradi denarnih težav so morali v drugi polovici 14. stoletju svojo posest zaradi denarnih težav prepustiti Celjskim grofom. Ti so pozidali obzidje. Po njihovem izumrtju je grad prešel v last Habsburžanom. Potlej so se fevdniki pogosto menjevali, dokler ni grad leta 1615 kupil takratni škof Tomaž Hren in je tako grad ostal v lasti škofije vse do druge svetovne vojne.

Zelena okolica gradu je preplavljena z grajsko gospodo, ki vestno opravlja srednjeveška opravila, med njimi pa sta pomešana glavna zvezda in gostitelj dogodka,........

© Večer