We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Spremembe bodo, a za Maribor na slabše

11 4 0
12.07.2017

Nesistemski, neustrezen, neživljenjski in krivičen. Tako mestna občina Maribor (MOM) že nekaj časa ocenjuje trenutni sistem izračuna primerne porabe, to je za vsako občino ugotovljen obseg denarja za financiranje z zakonom določenih nalog. "Da je tako, smo nedvomno z dejstvi dokazali, saj sistem dopušča, da je drugo največje mesto v državi, regijsko središče, ki ga je vlada s širšo okolico določila za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, v letu 2017 prejelo 32 milijonov evrov manj, kot je vredno izvajanje nalog, ki jih je občini določila država," opozarjajo v MOM.

Fištravec: Potrebne so temeljite spremembe

Po njihovem je veljavna formula za izračun primerne porabe zastarela. Da njihova opozorila niso napisana na pamet, je pritrdilo tudi računsko sodišče, ki je v nedavni reviziji financiranja primerne porabe občin v letih 2014 in 2015 ugotovilo, da razdeljevanje denarja občinam v tem obdobju ni potekalo optimalno. "Zame je pomembno, da so prišli do istih zaključkov kot mi, ko smo že leta 2014 povedali, kako alarmantno je stanje na tem področju. Prišli so do istih zaključkov: da so se škarje med obveznostmi, ki jih imamo občine, in denarjem, ki ga daje država za izvajanje teh obveznosti, začele razpirati leta 2010, in da je ta razkorak vsako leto večji," pravi mariborski župan Andrej Fištravec.

Država skozi sistem primerne porabe razdeli okrog milijardo evrov za naloge, ki jih občine morajo izvajati. V letu 2015 je razkorak med izračunano povprečnino (to je na prebivalca ugotovljen znesek za financiranje z zakonom določenih nalog občine) in določeno povprečnino znašal že 300 milijonov evrov. "Zato so potrebne temeljite spremembe," meni Fištravec.

Računsko sodišče: Predpisi so nejasni

Po mnenju računskega sodišča, ki je vzelo pod drobnogled vlogo vlade, ministrstva za finance in ministrstva za javno upravo v sistemu financiranja občin, so predpisi o določanju povprečnine nejasni, pogajanja o višini povprečnine potekajo brez pravih podatkov ter analiz. Premalo se upošteva raznolikost občin (primerna poraba občin se je v letu 2014 gibala od 477 do 1320 evrov na prebivalca), ob tem pristojne službe niso spremljale, kako posamezni korekcijski faktorji prispevajo k pravični razdelitvi. Na računskem sodišču so tako........

© Večer