We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kako je Fištravec zavozil cesto in denar

14 25 0
26.09.2017

Danes bi lahko v Poslovno- proizvodni coni Tezno brneli stroji podjetja MarkoMark Nival, ki bi asfaltirali 180-metrski odsek makadamskega kolovoza med Perhavčevo ulico in Cesto k Tamu. Ta povezovalna cesta v coni je zelo pomembna: če široke in globoke luknje že nekaj časa otežujejo dostop do gospodarskih subjektov na tem območju, bi njena ureditev ne le izboljšala varnost in pretočnost v prometu, ampak bi prispevala tudi k spodbujanju gospodarskega razvoja, saj bi - konkretno - vplivala tudi na povečanje števila delovnih mest. Tako so načrtovalci projekta poudarili v investicijski dokumentaciji.

Andrej Petelinšek Makadamsko vozišče Perhavčevo ulico in Cesto k Tamu je prometno zelo obremenjeno. Za podjetja ob tej cesti, kot Florjančič Tisk na levi strani, bi bila ureditev cestišča zelo pomembna.

Pogoji za novogradnjo so bili izpolnjeni: investicija v višini okrog 366 tisoč evrov je imela zagotovljeno sofinanciranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna (270 tisoč evrov ali 74 odstotkov celotnega zneska), preostalih 96 tisoč evrov je bilo rezerviranih v blagajni Mestne občine Maribor (MOM). A danes stroji podjetja MarkoMark Nival v coni Tezno ne brnijo. Kaj se je zgodilo? Mariborska občina je zavozila javni razpis za izvajalca del, saj je posel na vsak način hotela oddati podjetju Indrast, četudi je bila večkrat opozorjena, da je bila njegova ponudba nedopustna. Posledice so drage: izguba 270 tisoč evrov evropsko-državnega sofinanciranja, plačilo stroškov v revizijskem postopku v znesku 8263 evrov, začetek prekrškovnega postopka pred Državno revizijsko komisijo in preložitev investicije v novo cesto vsaj za eno leto.

Nigrad odkril kršitev delovne zakonodaje

A gremo po vrsti. Komisija MOM pod vodstvom Vilija Eisenhuta je 19. junija odprla ponudbe, ki so prispele na javni razpis Novogradnja povezovalne ceste S-J-3 - severni del v Poslovno-proizvodni coni Tezno. Najugodnejšo ponudbo je oddal Indrast (339.362 evrov), za njim sta se zvrstila MarkoMark Nival (348.818 evrov) in Nigrad (373.419 evrov). Le nekaj dni brskanja po javno dostopnih podatkih je bilo dovolj, da so v Nigradu ugotovili, da je ponudba Indrasta nedopustna; ker podjetje v letu 2016 zaposlenim delavcem ni izplačalo regresa za letni dopust, očitno ni izpolnjevalo zahtev iz razpisne dokumentacije, po katerih so ponudniki pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavili, da niso kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Stari znanec Indrast
Mariborsko podjetje Indrast, ki ga je ustanovil Rastko Ferk, vodi pa ga Klementina Ferk, je s prihodom Andreja Fištravca na županski položaj krepko povečalo obseg poslovanja z MOM. Po spletni aplikaciji Erar je razvidno, da je bilo rekordno leto 2015, ko je Indrast z občinskimi posli zaslužil več kot 900 tisoč evrov, kar je v tistem letu pomenilo več kot polovico vseh prihodkov podjetja. V letih 2016 in 2017 je obseg........

© Večer