We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Alan Geder: Človeške in finančne vire mora vojski zagotoviti vlada

18 10 17
21.04.2018

Kaj vidite kot največji izziv po nastopu funkcije, ki ste jo zasedli po odstavitvi predhodnika, generalmajorja Andreja Ostermana, zaradi neuspešno opravljenega testiranja bojne enote 72. brigade po Natovem standardu bojne pripravljenosti?

"Dva izziva vidim. Prvi je zagotavljanje kadrovskih in materialnih resursov, ki so vzrok za slabe ocene v Slovenski vojski. Drugi pa je dokončanje profesionalizacije Slovenske vojske, saj je čas, da jo končno ustrezno umestimo v prostor in čas."

Pri zagotavljanju virov nimate povsem prostih rok.

"Sploh nimamo prostih rok. Resursi so edina stvar, ki jo mora zagotavljati oblast, torej vlada. Pridobivanje kadrov teče preko obrambnega ministrstva, pri čemer mi maksimalno pomagamo po svojih močeh in zmožnosti. Zagotavljanje financ pa je v rokah celotne vlade."

Toda po letu 2016 se je začelo stanje izboljševati. Vlada je po sedmih letih obrnila trend padanja obrambnih izdatkov in obrambni proračun se skladno s sklepom vlade sedaj nominalno povečuje za 20 do 30 milijonov letno.

"Drži, da obrambni izdatki ne padajo več, vendar je ta finančna injekcija še zmeraj prešibka, da bi realizirali načrte, ki nam jih postavlja ta ista vlada."

Česa vam denimo ne uspe realizirati?

"Denimo zmogljivosti dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin ne bomo zmogli izgraditi v predpisanem času s takšnim povečevanjem proračuna, kot ga je predvidela vlada do leta 2023. Razumeti moramo, da je za nami velika finančna luknja. Osem let država ni v vojsko vložila nič. Če bi skozi krizno obdobje obdržali višino izdatkov na ravni 1,6 odstotka BDP, kolikor je delež za obrambo znašal še v letu 2010, bi po naših izračunih v tem času prejeli 2,1 milijarde evrov več. Tolikšen je torej bil za obrambni sistem izpad sredstev v slabih osmih letih."

Kako si predstavljate, da bo država v proračunih zagotovila 1,2 milijarde evrov, kolikor predvidevate v vojski, da bo stala izgradnja dveh srednjih bojnih bataljonskih skupin do sredine prihodnjega desetletja? Pravite, da načrtovana finančna povišanja ne bodo zadoščala.

"Investicija se bo zavlekla nekje do leta 2030. S tem nikakor ne moremo biti zadovoljni. Investicije, ki se vlečejo tako dolgo, so v nevarnosti, da se nikoli ne zaključijo. Seveda bi si želeli, da bi se to odvilo hitreje, a za to bi potrebovali ustrezno financiranje. Ne želim podrobneje komentirati zneska 1,2 milijarde. Gre za približno oceno, za natančne cene pa bomo vedeli, ko bodo izdelana vsa vozila. Načrtovalci niso želeli ponoviti napake, da bi ocenili izgradnjo zmogljivosti prenizko, kajti bolje je, da na koncu stane manj kot več. Ocene se torej ne moremo držati slepo, vendar se moramo zavedati, da je treba nadoknaditi neinvestiranje v vojski, da je oprema zastarela in pred iztekom roka in da redko katera vojska normalno preživi osemletno........

© Večer