We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

De regenboogvlag brengt een diepe breuk in beeld

13 6 1
12.01.2019

De regenboogvlag van de homobeweging die deze week op nogal wat gemeentehuizen werd gehesen, van Appingedam tot Amsterdam, markeerde de ­ingrijpende verandering die zich in de publieke moraal heeft voltrokken.

De betekenis reikt dus wat verder dan louter een reactie op de denkbeelden in de orthodoxe marge van de protestantse kerken, gevat in de zogeheten Nashville-verklaring. Voor de vlaggende gemeentebesturen was het kennelijk zonneklaar dat de moraal, die diversiteit in seksen en seksuele leefwijzen van individuele burgers erkent en ruimte verschaft, behoort tot de kernwaarden van deze natie die de overheid mag uitdragen.

Hoe hartverwarmend ook, je mag niet zonder meer voorbijgaan aan de vraag hoe het vlagvertoon van overheidsgebouwen zich verhoudt tot de scheiding van kerk en staat. Juist dat beginsel staat aan het begin van de vrijheid van het individu zijn leven naar eigen inzicht en overtuiging vorm te geven, vrij van de staat en vrij van de kerk. Ironisch genoeg kom je de laatste jaren juist in liberale kring vaak de uitleg tegen dat wat niet (meer) van de kerk is, van de staat is.

Is dat louter een misverstand of moedwil om een oude rekening te vereffenen uit de tijd dat Nederland nog overwegend christelijk........

© Trouw