We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Käytettävyys tuo asiakkaat – tai karkottaa ne

3 3 0
12.10.2018

Käytettävyys viittaa siihen, miten helppo jotain on käyttää tai oppia. Usein helppo tarkoittaa osittain myös nopeutta. Suurempi osa käytettävyyttä kuitenkin se, että käyttäjä ymmärtää, miten jokin asia toimii, mistä se löytyy ja mitä sillä pitäisi tehdä.

Huonoa käytettävyyttä jonkin tietojärjestelmän käyttäjät eivät pitkään katsele, jos heillä on vaihtoehto, johon on kustannuksien kannalta mahdollista siirtyä. Hyvää käytettävyyttä on se, että käyttäjä pitää näkemästään ja kertoo siitä kavereilleenkin, eli niin sanottu wow-efekti.

Hyvä käytettävyys ei synny sattumalta. Se pitää suunnitella mukaan koko ohjelmistoon. Sitä pitää mitata, arvioida, testata. Käytettävyyden asiantuntijat osaavat parhaiten niin suunnitella käytettävyyden kuin arvioida, miten hyvä käytettävyys järjestelmällä on. Kun käytettävyyden asiantuntija tai testaaja päättää erikoistua käytettävyyden testaamiseen, syntyy käytettävyystestaaja.

Käytettävyyden arviointi vai testaus? Sanoilla on eri merkitys riippuen siitä, kuka puhuu. Käytettävyystaustaiset ihmiset kuvaavat usein omaa työtänsä käytettävyyden arvioinniksi. Heille käytettävyyden testaus tarkoittaa käyttäjätestausta, jossa oikeita käyttäjiä pyydetään käyttämään ohjelmistoa. Heidän toimiaan sitten tarkkaillaan. Testaustaustaiset ihmiset taas........

© Tivi