We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Mâturîdilik Hanefîlik

17 0 0
19.09.2018

Osmanlı İslam devleti altı asır boyunca itikatta (inançta) Maturidîliği, fıkıhta Hanefîliği esas kabul etmiştir. Eş'arîliği ve diğer üç mezhebi de hak görmüştür, dışlamamıştır, onları da kabul etmiş, benimsemiştir.

Osmanlı, bir Ehl-i Sünnet ve Cemaat devleti idi.

Osmanlı zamanında cahillerin, avam tabakasının, mukallitlerin dinî konuları tartışmalarına, mıncıklamalarına, ayağa düşürmelerine izin verilmez, buna iyi gözle bakılmazdı.

Sultan Abdülhamid'in devrilmesinden sonra iktidar Masonların, bir kısmı dinsiz Jön Türklerin, İslam karşıtı derin güçlerin, Gizli Yahudilerin, ajanların eline geçti ve dini içinden yıkmak için tartışmalar başlatıldı.

Son muktedir gerçek Halife Sultan Abdülhamid bundan 110 yıl önce devrilmişti. Bugünkü dinî manzaraya bakalım:

Medreseler kapatılmış olduğu için, Ümmeti uyaracak, aydınlatacak, bilgilendirecek icazetli ulema ve fukaha (Nadir istisnalar dışında) kalmamıştır.

Tekkeler kapalı olduğu için gerçek şeyhler ve mürşidler (nadir istisnalar dışında) kalmamıştır.

Dini içinden yıkmak isteyen derin güçler Ehl-i Sünneti kaldırıp, Kemalizme zarar vermeyecek içi boşaltılmış light ve ılımlı bir İslam türetmeye çalışıyor.

Arkalarında başka güçlerin bulunduğu İslam Feministleri...

Mutezile mezhebi sinsice yayılıyor.

Mezhepsizlik... Selefîlik... Onlarca bid'at fırkası ve hizbi...

Fazlurrahmancılık... Farmason Afganîcilik... Bigiyefçilik...

Sünnet ve hadis inkârcılığı ve yıkıcılığı...

İslam'ı inkâr eden Kur'an ve Resulullah düşmanı gayr-i Müslimlerin de ehl-i necat olduğu ve Cennete girecekleri bozuk inancı...

Bazı Müslüman geçinen Kriptoların Şeriat düşmanlığı...

Şer'î tesettürün mıncıklanması ve ortaya şeytanî bir tesettürün çıkartılması...

Milyonlarca bilmeyen, din hakkında ulu orta konuşuyor, tartışıyor.

Müstehcen yayın yapan dinsiz gazetelerde din magazini... Öpüşmekle oruç bozulur mu? Yılışık kahkahalar...

Evet, bugünkü ortam tam bir kaos ve anarşi ortamıdır.

Bundan kurtulmanın tek çaresi, bütün Sünnîlerin Ehl-i Sünnet İslamlığına sımsıkı sarılmaları ve dinî konuları tartışmaktan vazgeçmeleridir.

İtikatta ya Maturidî, ya Eş'arî olunacak ve tartışılmayacaktır.

Fıkıhta, ameliyatta dört mezhepten birine bağlanılacak ve tartışılmayacaktır.

İhtilaflı konularda tartışılmayacaktır.

On milyonlarca Ehl-i Sünnet Müslüman'ı için bir tek ORTAK “İslam İlmihali ve Talimatnamesi” hazırlanacak ve herkes dinini öncelikle bu temel kitaptan öğrenecektir. Bunu bitirdikten sonra bazıları hoca ile bazıları hocasız muteber, güvenilir din kitapları okunacaktır.

Cahillerin, icazetsizlerin, müfessir olmayanların, kötü niyetlilerin yaptığı Kur'an tercümeleri,........

© Timetürk