We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En bedre helsesektor i Møre og Romsdal

2 0 11
13.02.2019

LeserbrevMed Høyre i regjering har helsesektoren tatt store steg. Helsekøene er redusert med 70.000 personer og ventetiden kuttet med 14 dager. Helsebudsjettet er økt mer enn det gjorde under de rødgrønne. Pakkeforløpet for kreft er en suksess og vi er i ferd med å innføre flere pakkeforløp, blant annet for psykisk helse. Men vi kan ikke stoppe her, vi må fortsette å utvikle oss. Vi vil sikre at befolkningen i vår region får et likeverdig tilbud innen regionen og er likestilt med befolkningen ellers i Norge.

Sykehusstrukturen i Møre og Romsdal

Denne ligger fast, slik at vi skal ha tre sykehus i regionen Møre og Romsdal og ett distriktsmedisinsk senter. I dette ligger det at Sykehuset Nordmøre og Romsdal og Distriktsmedisinsk Senter er en del av løsningen for et........

© Tidens Krav