We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sarqsyan: Bakı və Qarabağın işğalçısı

7 0 0
30.09.2018

“Kommunist” qəzetinin 1930-cu ilə aid nüsxələrini vərəqləyərkən kiçik bir xəbərə rast gəldim: “Sarqsyan yoldaşın xatirəsi”.

Kiçik xəbərdə yazılmışdı:

“Amansız ölüm vətəndaş müharibəsi cəbhələrində sınaqdan çıxmış bolşevik Sarqsyan Sedrak yoldaşı əlimizdən aldı. Sarqsyan yoldaş 1894-cü ildə muxtariyyətli Dağlıq Qarabağ oblastında Cerabert dairəsində Gülyataq kəndində əməkçi kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Sarqsyan yoldaş 15 yaşında ikən Bakıya gəlir və oktyabr inqilabınacan neft mədənlərində çalışır. O, 1913-1914-cü illərdə Bakı proletariatı tətillərində çox aktiv iştirak edir. 1918-ci ildə Sarqsyan yoldaş bolşeviklər sırasına daxil olur və birinci gündən əksinqilabçılar – daşnaklar və........

© Teleqraf