We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Skärp klimatmålen, kommuner!

2 0 0
12.10.2018

Parisavtalet slår fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader jämfört med förindustriell tid, med sikte på 1,5 grader. Den globala klimatpanelen IPCC har nu klargjort skillnaden mellan målen, och slår fast att:

► 1) Skillnaden mellan 1,5 och 2 grader är mycket stor. Vid två graders höjning är risken till exempel stor att permafrosten tinar, och att stora delar av Arktis isar smälter i en oåterkallelig process.

► 2) Skillnaden är större i vår del av världen än globalt, bland annat med en kortare snösäsong, ökad risk för extrema temperaturer och skyfall.

► 3) Det går ännu att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, men det kräver mycket snabba utsläppsminskningar och negativa utsläpp - återbeskogning och/eller avskiljning och lagring av koldioxid.

► 4) För att klara målen krävs stärkta........

© Sundsvalls Tidning