We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şehit cenazelerinde Chopin yerine tekbir

2 9 0
14.09.2017

Allahüekber allahüekber

la ilahe illallahü

vallahü ekber

Allahüekber velillahi’lhamd

17.yüzyıl klasik dönem Türk müziğinin zirve ismi Buhûrîzâde Mustafa Itrî’ye(1640-1712) atfedilen yukarıdaki segah tekbirinbundan böyle şehit cenazelerinde okunması yönünde İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar dünkü gazetelere yansıdı.

Dinlerken insanı uhrevi bir mıknatıs gibi kendine çeken tekbir, bestelendiği günden bu yana musikimizde ‘kaşıkçı elması’gibi parlıyor. Bu elmas, küçük bir ses alanı içerisindeki büyük ifade gücünün çarpıcı örneğidir. Mescid-i Nebevi’de, Kâbe’de, her dilden, renkten ve milletten Müslüman tekbirle cezboluyor; Kurban kesen bir müminin dudaklarındaki dua, bayram namazlarında okunan da yine aynı tekbir.

***

Bir aile geleneği olarak çiçeklere ve güzel kokulara düşkünlüğünden dolayı asıl adı Mustafa olan bu müzik dehasına zamanla Itri mahlası takılmış. Ustaları arasında Hâfız Post, Nasrullah Vakıf Halhali, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendigibi, 17. yüzyıl bestecileri var. Itri’nin Segah ayini günümüzde Mevlevi mukabelelerinde icra ediliyor. Kırım hanı Gazi Giray Han ile yakın dostluğu biliniyor. Padişah 4. Mehmet’in lutfuna mazhar olup sarayda musiki hocalığı yaptığı da… Itri her türden müzik yapmasına rağmen en çok dini müzikle anılmıştır. Hem bestekâr hem de ses sanatçısı, aynı zamanda şair ve hattat. Yahya Kemal, Itri için“Öz musikimizin piri” der.

Itri’nin besteleri karşısında hayranlığını gizleyemeyen 4. Mehmet’in ‘Dile benden ne dilersen’ demesine karşın, ‘Esir Kethüdası’olmak istemiş. Itri hakkında kaleme alınmış tek roman Itri-Mucizem’de(Mine Sultan Ünver, Mona Yayınları), Itri’nin,........

© Star