We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

O isyan bastırılırken

297 62 869
13.02.2018

Tarihimizde 13 Şubat 1925'inin önemli bir yeri vardır. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, devrimler gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Halifeliğin kaldırılmasına tepki olarak 13 Şubat 1925 tarihinde Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Sait, Elazığ'ın Piran Köyü'nde müritleriyle isyan başlattı. Kürt harekatı olarak başlatılan silahlı isyan, bölgedeki Kürt yurttaşlarımızdan destek göremeyince silahlı irtica hareketine dönüştü ve bir haftada 14 ile yayıldı. Elazığ'a hakim oldular, Diyarbakır'ı kuşattılar.

İsyan başladığında Başbakan Fethi Okyar'dır. İsyanın bastırılmasında Okyar şiddetten yana değildi. TBMM, 25 Şubat'ta “Vatan Hainliği Yasası”nı değiştirdi, dini siyasete alet edenler vatan haini sayıldı. 1924'te başbakanlıktan istifa eden İnönü İstanbul'daydı. İsyan çıkınca Atatürk, CHP Başkan Vekili İnönü'yü Ankara'ya çağırdı. CHP grubunda isyanı bastırma yöntemi tartışıldı. Sonunda, Atatürk gruba çağrıldı.

İSTİKLAL MAHKEMELERİ KURULDU

Atatürk, “Milletin elinden tutmak lazımdır. İhtilali başlatanlar, tamamlayacaktır” dedi ve ağırlığını sertlik yanlılarından yana koydu. Başbakan Fethi Okyar istifa etti. İsmet İnönü ikinci kez Başkanlığa atandı. Hükümetin öncelikli görevi Şeyh Sait isyanının süratle bastırılması, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasıydı. Yeni hükümet kendisine iki yıllığına geniş yetkiler veren Takrir-i Sükun Kanunu'nu Meclis'e getirdi. Diyarbakır ve Ankara'da İstiklal Mahkemesi kuruldu. Kısmi seferberlik ilan edildi.........

© Sözcü