We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türk Lirası’na dönmeyene ceza

86 9 168
17.09.2018

Dövizle sözleşmelerin yasaklanmasından sonra sıra karara uymayanlara yaptırım uygulamaya geldi. Karara uymayana 52.600 TL'ye kadar para cezası verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile; Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında düzenledikleri bazı sözleşmelerde, sözleşme bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 4. Maddesine ve ayrıca Karar'a Geçici Madde 8 eklenerek yapıldı.

Bu zorunluluğa uymayanlar, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un 3. Maddesi hükümleri çerçevesinde cezalandırılacaklardır. Bu konuyla ilgili yazı yazan arkadaşlar 32 sayılı Kararın 21. Maddesi'ne göre yaptırım uygulanacağına ilişkin görüş belirtseler de, bu doğru değildir.

CEZADA ÜST SINIR 52.600 TL

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a göre; Cumhurbaşkanı'nın bu Kanun hükümlerine göre yapmış bulunduğu genel ve düzenleyici işlemlerdeki yükümlülüklere aykırı hareket edenler “Kabahat Suçu” işlemiş olmaktadır. Suçu işleyen kişi, 3.000 Türk Lirası'ndan 25.000 Türk Lirası'na kadar (2018 güncel rakamı 6.300 TL'den 52.600 TL'ye kadar) idari para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak idari para cezasına, suç tarihi ile tahsil tarihi arasındaki süreler için; 6183 Sayılı Kanun'a göre tespit edilen gecikme zammı oranında, para cezası ile birlikte tahsil olunmak üzere, gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca gecikme faizinin hesaplanmasında, ay kesirleri dikkate alınmayacaktır. Aynı suçun ikinci kez işlenmesi durumunda cezalar iki kat olarak........

© Sözcü