We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çanlar çifte pasaportlu Türkler için çalıyor

191 35 1043
14.01.2019

Yurtdışında oy kullanacak seçmenler endişeli

Yurtdışında 3 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor Yurtdışı seçmen listelerini ele geçiren ülkeler burada isimleri yer alan ve kendi ülke vatandaşlığına geçenlerle ilgili mali bilgileri toplamaya başladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanan ve 116 ülke tarafından 03.11.2011 tarihinde imzalanan ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'ne Türkiye'de taraf olmuş ve bu sözleşme 20.05.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7018 sayılı ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun' ile mevzuatımıza girmiştir. Bu kanun ile verilen yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu söz konusu sözleşmeyi 26.11.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10969 sayılı ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin İlişik Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar' ile onayladı. Son olarak, 26.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmenin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2018 olarak belirlenmişti.

HANGİ KONULARDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK?

Sözleşme ile taraf ülkeler arasında bilgi değişimi, yurtdışı vergi incelemeleri, eşzamanlı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligat konularında idari yardımlaşma öngörülmektedir.

Bilgi değişimi üç şekilde yapılabilecektir: Talep üzerine bilgi değişimi, kendiliğinden bilgi değişimi ve otomatik bilgi değişimi. Bu........

© Sözcü