We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Solel är det bästa …alternativet för miljön

3 0 0
12.01.2019

Solkraft, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft är alla energikällor med låga utsläpp av växthusgaser vid själva elproduktionen. Men där slutar likheterna. De olika energikällorna har på olika sätt och i högst olika grad andra störningar på både människa och miljö.

Kärnkraft, den mest omdebatterade och med rätta mest känsloladdade elproduktionen, har fortfarande de nackdelar som det talats om i decennier och som ännu inte fått sin lösning: avfallet och kärnvapenspridningsrisken. Men i svensk debatt förekommer sällan kärnkraftens största negativa miljöpåverkan: uranbrytning och kärnbränsletillverkning! Det har vi löst på så vis att vi importerar kärnbränsle - så andra får ta de vidriga konsekvenser vi själva inte är beredda till.

Men kärnkraftseran........

© Smålandsposten