We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lider svenska skattebetalare av ett självskadebeteende?

2 14 47
03.02.2019

➤ DEBATT Före detta Scania-chefen och f.d. ordföranden för Svenskt näringsliv Leif Östlings uttalande i SVT:s Uppdrag granskning ”Vad fan får jag för pengarna?” var kanske inte helt politiskt korrekt och definitivt fel när det kom från en skattetrixande mångmiljonär men kan ändå vara en fråga som vi skattebetalare i konungariket Sverige bör ställa oss själva då och då.

När vi konsumerar och till vardags köper såväl nyttiga som onyttiga produkter ställer de flesta av oss samma fråga som herr Östling gjorde, om och om igen. Vi ställer oss frågan för att säkerställa att vi får valuta för våra pengar dvs. vi vill maximera utfallet i pris jämfört med erhållen volym och kvalitet.

Men när det gäller våra inbetalade skattepengar så verkar vi inte bry oss särskilt mycket och överlämnar med varm hand till våra folkvalda politiker att spendera dessa, våra surt förvärvade slantar, tämligen godtyckligt och utan krav på maximerad volym och kvalitet.

Det är bara när vi själva eller till oss närstående drabbas av samhällets tillkortakommanden som vi reagerar och börjar ifrågasätta och kanske börjar ställa krav.

Om vi för en stund bortser från alla politiska färgkombinationer, hypotetiska blockindelningar och verbala ställningskrig, alla enskilda intressegruppers högljudda manifestationer, alla minoritetsföreträdares uppfattningar om kränkande särbehandling samt alla partiska lobbyister, journalister, Internet-influencers och andra proffstyckare så borde vi, i den tysta majoriteten av Sveriges arbetande och pensionerade befolkning, kanske ibland stanna upp och fråga oss ”Vad fan får jag för mina inbetalade skattepengar?”.

Gör vi en sammanställning av vad som skrivits i officiella rapporter, från bl.a. OECD, och sagts av kunniga personer med stort ansvar det senaste året så skulle listan vad gäller........

© Samhällsnytt