We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pud sebazáchovy

12 0 0
25.08.2017

Bez ohľadu na francúzske domáce okolnosti je to však zároveň celoeurópska téma, ktorá môže pomôcť meniť sociálnu mapu celej únie. Ak nebudeme hlúpi, môže dlhodobo dopadnúť v náš prospech. Nebyť hlúpy v tomto prípade znamená rokovať a snažiť sa byť medzi tými, s ktorými sa rokovať bude.

Takto akosi sa to, vecne a bez hystérie, má aj s „jadrom Európskej únie“. Na jednej strane ide o obvyklú diplomaciu, obchod, politiku, o získavanie a vzdávanie sa výhod výmenou za iné. Ako vždy dosiaľ. Nad tým všetkým však ide aj o to, že kým niektorí v Európe sa zdajú odťahovať sa od spoločného projektu, iní chcú pokračovať........

© Pravda.sk