We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

NÁZOR K R2: Aj ľudia, aj cesty

14 0 2
07.08.2017

Je pravda, že štát sa u nás v mnohých prípadoch správa ako rozšafný hospodár, a my by sme potrebovali skôr prísnu švábsku gazdinú, ktorá hľadí na každý cent. No aj tá najšporovlivejšia gazdiná vie, že ak raz niečo zanedbá, tak potom to len ťažko doženie, resp. že náprava stojí oveľa viac peňazí.

Regióny Gemeru a Novohradu boli roky zanedbávané. Sú len dve možnosti: buď im pomôžeme, alebo nad nimi zlomíme palicu. Aj keď rozdiel medzi centrom a perifériou existuje všade, u nás regionálne rozdiely prekročili únosnú mieru.

Najzaostalejšie regióny sú najzaostalejšie preto, lebo im chýba infraštruktúra a ľudský kapitál. Bez jedného i druhého nemajú šancu pohnúť sa vpred.

„Už v súčasnosti má väčšina okresov na Slovensku........

© Pravda.sk