We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Keď sa nerieši príčina

5 0 0
26.07.2017

Slovensko, ktoré v tejto veci podalo na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu žalobu, tento spor pravdepodobne prehrá. Aj keď sa to dalo čakať, lebo sme členmi určitého klubu a zaviazali sme sa rešpektovať spoločné prijaté pravidlá, nič to nemení na podstate veci, že táto právna norma je zbytočná a neúčinná, len na rozdiel od nás nik iný nemal odvahu na to upozorniť.

Ak by sme sa k tomuto problému postavili ako pobaltské krajiny, ktoré navonok kvóty akceptujú, no v skutočnosti pre imigrantov vytvárajú veľmi nepriaznivé podmienky (poskytujú im nízke dávky a vyžadujú, aby sa učili ich jazyk), takže sú nútení hľadať šťastie ďalej na západe, tak by sme boli „za........

© Pravda.sk