We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dobrá vôľa

11 0 1
15.06.2017

Zákony platia pre všetkých rovnako. Ak 22 krajín je ochotných prevziať časť utečencov z Talianska a Grécka, tak ten, kto poruší platnú európsku legislatívu – v tomto prípade odmietne prijímať migrantov podľa stanovených kvót – má pykať.

To, že........

© Pravda.sk