We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Svaki je trenutak važan, ali čiji?

2 10 40
12.01.2018

Foto: Predrag Trokicić

Četiri na prvi pogled nepovezane slike iz društveno-političkog života daju nam jasan uvid u pravac u kojem se trenutno kreće srpsko društvo.

Krajem upravo protekle godine UNICEF je u saradnji sa Vladom Srbije pokrenuo kampanju „Svaki je trenutak važan“. Na sajtu UNICEF-a čitamo:

„Cilj kampanje je da se podigne svest o važnosti prvih 1000 dana života i značaju ranih iskustava za razvoj deteta. Prve godine života predstavljaju kritičan period prilagođavanja i reagovanja na intervencije. Kada su deci uskraćeni adekvatna ishrana, podsticaj i zaštita, štetni efekti mogu dovesti do dugoročnih posledica za dete, porodicu i zajednicu uopšte.“

Kao deo kampanje UNICEF je na svom sajtu objavio i kratke video klipove u kojima mlade majke i očevi govore o radosti roditeljstva, ali pre svega o značaju ulaganja roditeljskog vremena u najranije godine razvoja deteta. U jednom od ovih klipova možemo čuti mladu mamu koja kaže sledeće:

„Kada sam se priremala za tu važnu ulogu majke, čitala sam, kao pretpostavljam i većina žena, različite knjige na temu odgajanja i nege deteta. I jedna rečenica mi je ostala urezana u sećanju: Svaki pokret je važan. Stajala je kao podnaslov nekog teksta koji sam pročitala. U početku nisam razumela suštinu te rečenice, već sam tek kasnije, kroz razgovor sa nekim osobama koje su stručne u tom domenu, i sa prijateljicama kroz razmenu iskustava, shvatila šta ona zapravo znači: svaki pokret, svaki osmeh, svaki pogled, svaka reč, svaki dodir je važan. U tom najranijem uzrastu sve to ostaje urezano negde u njihovim malim mozgovima i njihovim glavicama i sve to kasnije čini važan i veliki deo njihove ličnosti. I zato je svaki trenutak važan… Skoro sam čitala jedno istraživanje u kome kažu da deca koja su u tom najranijem uzrastu dobijala više ljubavi, više pažnje od svojih najmilijih su, pokazalo se kasnije u životu, inteligentnija. Eto još jedan razlog, pored naravno velike i bezuslovne ljubavi, zašto da sa........

© Peščanik