We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Marks i ja

3 1 59
10.01.2019

Foto: Predrag Trokicić

Juče sam odgovarao na pitanja o svom radu, o tome kako i zašto sam se pre više od 30 godina posvetio proučavanju nejednakosti, šta su bili moji motivi, kako je bilo baviti se problemom nejednakosti u navodno besklasnom (i nedemokratskom) društvu kakvo je bilo jugoslovensko, koliko je Svetska banka u kojoj sam radio bila zainteresovana za taj problem i tako dalje. Moj sagovornik i ja smo najzad stigli do metodoloških pitanja i neizbežnog uticaja Marxa na moj rad. Pokušaću da taj uticaj ovde sistematično prikažem.

1. Verujem da je na ljude koji se bave društvenim naukama Marx najviše uticao ekonomskom interpretacijom istorije. Takvo tumačenje je danas toliko široko prihvaćeno da se više i ne dovodi u vezu sa Marxom. Naravno on nije bio ni jedini ni prvi autor koji je predložio takav pristup. Ali on ga je najdoslednije i najkreatvinije primenio.

Ipak, iako verujemo da je takvo tumačenje istorije danas najšire prihvaćeno, to nije uvek slučaj. Uzmimo za primer aktuelne polemike o uzrocima Trumpovog uspona i osvajanja vlasti. Neki (uglavnom oni koji misle da je pre Trumpa sve bilo u savršenom redu) za to krive neočekivanu plimu ksenofobije, mržnje i mizoginije. Drugi (i ja među njima) smatraju da je ta plima rezultat dugotrajne ekonomske stagnacije dohotka srednje klase i rastuće neizvesnosti (u pogledu posla, zdravstvene zaštite i povezanih troškova, mogućnosti da se plati školovanje dece). Ova druga grupa u prvi plan postavlja ekonomske faktore i njima objašnjava bujanje rasizma. Između ta dva pristupa postoje velike razlike – ne samo u dijagnozi uzroka, nego, što je mnogo važnije, i u pogledu mera koje treba preduzeti.

2. Drugi Marxov uvid koji je apsolutno nezaobilazan u radu na dohodovnoj i imovinskoj nejednakosti jeste shvatanje da ekonomske sile koje utiču na istorijska zbivanja to čine posredstvom „velikih grupa ljudi koji u procesu proizvodnje zauzimaju različite pozicije“, to jest........

© Peščanik