We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ledare: Se på yrkesskolan med de ungas ögon

4 0 5
14.09.2018

Det är en del födslovåndor när fyra yrkesinstitut i Östnyland ska bli två. Flerspråkiga Careeria har redan ett skolbygge på gång på Västra åstranden, men kring framtiden för Inveon/Prakticum finns det fortfarande en del frågetecken. På försommaren var det lokalfrågan som fick det att hetta till i samtalstonen. Nu verkar det klart att Inveon flyttar in i Edupoli i Estbacka.

Den färska tvisten gäller innehållet i avtalsutkastet, bland annat personalfrågan. Alla medlemskommuner måste godkänna avtalet för att fusionen ska kunna genomföras.

Fnurror på tråden alltså, och i teorin finns det nu en möjlighet – eller risk – att det redan begravda förslaget om en flerspråkig men regional utbildningsanordnare aktualiseras. Det skulle innebära en svensk-finskspråkig........

© Östnyland