We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Reforma za rupu bez dna

3 0 0
14.06.2018

Vlada Federacije BiH prošle je sedmice utvrdila prijedloge zakona o dohotku i zakona o doprinosima te ih je potom uputila u parlamentarnu proceduru. Kako je tim povodom istaknuto, ovi zakoni su definirani u Reformskoj agendi. Prema predloženim rješenjima, tvrde u Vladi, ukidaju se doprinosi na teret poslodavaca, dok se zbirna stopa doprinosa smanjuje sa sadašnjih 41,5 na 33,5 posto. Međutim, istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, a osim na plate, obračunavat će se i na naknade za obrok i regres.

Kako je pojasnila dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević, u novom zakonu doprinosi se obračunavaju u iznosu od 33,5 posto i sastoje se od naknada za penzijsko, 18,5 posto na bruto platu, te 13,5 na zdravstvo i 1,5 posto na nezaposlenost. Novina je i da će ubuduće, ako se pomenuti zakoni usvoje, sva primanja iz radnog odnosa ili mimo njega biti oporezovana te će uticati, odnosno ulaziti u osnovicu za obračun penzijskog doprinosa. Osim toga, planirano je i da se oporezuju primanja iz finansijskih ulaganja, kao i prihodi od isplate dividendi. Dalje, planirano je uvesti i namete na dio prihoda od kamata, pri čemu će se, kako je pojasnila ministrica finansija, oporezivati prihodi od kamata na oročenu štednju po stopi od 10 posto, kao i ostali prihodi za posebne sportske radnike, umjetnike, odnosno ljude u sportu i kulturi. Vlada je, također, odlučila i da oporezuje sve dobitke od igara na sreću.

Međutim, svakako najzanimljiviji je dio o takozvanom progresivnom oporezivanju. Naime, kako je objasnila ministrica finansija, planirano je da se umjesto dosadašnje jedinstvene stope od 10 posto uvedu ubuduće tri stope oporezivanja plata i to nulta stopa........

© Oslobođenje