We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Profit na siromaštvu

31 0 0
10.01.2017

Čim su na Zapadu primijetili mikrokreditiranje i shvatili da i tu, uprkos siromašnim klijentima, može biti profita, na ovaj sektor su se nakalemile velike finansijske institucije.

10.01.2017 18:12

Piše: Eldar DIZDAREVIĆ

Eldar Dizdarević

U ekonomskoj situaciji u kakvoj se nalazi BiH, sa ogromnom nezaposlenošću i sa dobrim dijelom ruralnog stanovništva koje se bavi poljoprivredom, izuzetno važan segment finansija je mikrokreditni sektor. No, ovaj su sektor kod nas od kraja rata do danas obilježili brojni skandali, neregularnosti i nemoralno “deranje kože” klijentima s kamatnim stopama višim od 50 posto.

U želji da se zaustavi divljanje ovog sektora, prije par godina nadležni su cjelokupni mikrokreditni sektor prebacili pod superviziju entitetskih agencija za bankarstvo.

Nakon što su agencije počele “češljati” dotadašnje poslovanje mikrokreditnih organizacija (skraćeno MKO), tek se zapravo tada moglo naslutiti šta su one radile prije supervizije. Odobravanje kredita klijentima bez ikakve provjere finansijske sposobnosti, lihvarenje sa kamatnim stopama na kojim bi i zelenaši mogli pozavidjeti te davanje kredita jednom te istom uglavnom nesolventnom klijentu u nekoliko MKO samo su neke od uobičajenih stvari.

Zbog toga zapravo nikoga prije par godina nije naročito ni začudilo kada su se počeli pojavljivati prevareni žiranti koji su iznosili u javnost informacije o, recimo, pola miliona KM kredita odobrenih u desetak MKO i ponekoj banci - i to osobama sa minimalnom platom!

Danas, nakon ulaska MKO pod nadzor agencija, stvari su se dosta popravile, ali je situacija u tom sektoru, generalno gledano, svjetlosnim godinama daleko od, recimo, stanja u bankarskom sektoru. Prema Informaciji o mikrokreditnom sistemu u FBiH sa stanjem na dan 30. 9. 2016. godine, koju je nedavno objavila Agencija za bankarstvo FBiH, u većem bh. entitetu je poslovalo 12 mikrokreditnih organizacija, od kojih je jedanaest registrirano kao neprofitne organizacije (fondacije), a samo jedna kao profitno društvo!

Aktiva mikrokreditnog sektora na kraju trećeg kvartala prošle godine iznosila je 440 miliona KM, a ukupni bruto krediti 376,2 miliona KM. Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%), uslužnih djelatnosti (20%) i stambenih potreba (20%), navodi se u Informaciji Agencije, te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima. Dodaje se i da su prosječne ponderisane efektivne kamatne stope (EKS) na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru iznosile visokih 25,57 posto, te su u odnosu na četvrti kvartal 2015. povećane za 0,87 procentnih poena.

Iako Agencija generalno daje ocjenu cjelokupnog sektora da većina MKO posluje sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te ciljevima radi kojih su osnovane, ipak se u početku informacije navodi kako u “cilju smanjenja kamatnih stopa na mikrokredite, a u kontekstu zaštite potrošača-klijenta mikrokreditnih organizacija, te ispunjenja misije mikrokreditiranja, Agencija u kontrolama posebno cijeni i kontrolira sve vrste troškova poslovanja MKO koji imaju značajni utjecaj na formiranje kamatnih stopa, te ocjenjuje njihovu neophodnost”.

Zbog toga se zaključuje da će fokus kontrola Agencije i u narednom periodu, uz stalni nadzor kvaliteta aktive, biti na kontroli troškova MKO, njihovoj opravdanosti i svrsishodnosti, s ciljem smanjenja kamatnih stopa na mikrokredite koje plasiraju MKO iz Federacije BiH.

Dakle, kamate su i prema Agenciji za bankarstvo FBiH ključne i još poprilično visoke, iako su one doslovno prepolovljene u odnosu na period kada su MKO poslovale bez nadzora i supervizije.........

© Oslobođenje