We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Posljednje mjesto na Doing Businessu nam se smiješi i čeka raširenih ruku

8 0 4
07.11.2018

Bosna i Hercegovina je u posljednjem izvještaju Svjetske banke Doing Business 2019. rangirana na 89. mjestu te je u odnosu na prethodnu godinu pala za tri mjesta. BiH je lani bila rangirana na 86. mjestu, ali je zapravo i te godine pala u odnosu na prethodnu, kada je bila na 81. mjestu. Interesantno, i godinu prije toga BiH je u Doing Business izvještaju bila bolje rangirana i to na 79. mjestu. Posljednjih godina, dakle, imamo itekako evidentan trend pada u Doing Business izvještaju, odnosno, tonemo sve niže i niže.

Ukoliko pak poredimo rangiranje BiH sa zemljama u regiji, ni tu baš ne kotiramo dobro. Makedonija je, recimo, u posljednjem izvještaju rangirana na 10. mjestu, Kosovo na 44. mjestu, Srbija je na 48. poziciji, Crna Gora na 50. mjestu, Hrvatska na 58. a Albanija na 63. mjestu. U regiji je znači najlošija Albanija, na 63. mjestu, ali samo ako potpuno izuzmemo BiH, s tim da naša zemlja u posljednjih nekoliko godina nikada nije bila zapravo “tako dobro” plasirana kao trenutno Albanija.

Međutim, u svemu ovome želimo skrenuti pažnju na jedan izuzetno važan detalj - govorimo, dakle, u ovom slučaju o periodu od posljednje četiri godine. U posljednje četiri godine BiH konstantno pada na toj rang-listi Svjetske banke. Naravno, sada se postavlja pitanje a zašto nam je to uopšte važno? Međutim, prije nego odgovorimo na njega, podsjetimo se šta je to uopšte Doing Business. Doing Business je godišnji izvještaj koji pravi i objavljuje Svjetska banka (World Bank) koristeći metodologiju pokazatelja za ocjenu lakoće poslovanja u nekoj zemlji. Osnovna pretpostavka Doing Businessa je da ekonomska........

© Oslobođenje