We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Još i bolje nego lani

3 2 0
12.07.2018

Komercijalne banke u Federaciji BiH i u prva tri mjeseca ove godine ostvarile su odlične poslovne rezultate. Finansijski rezultati banaka u prvom kvartalu 2018. čak su bolji od rezultata ostvarenih u istom periodu 2017, koja je, podsjetimo, bila rekordna godina za banke od kraja rata pa do danas. Tako je 15 komercijalnih banaka koje posluju u FBiH u prvom kvartalu ove godine ostvarilo ukupnu dobit u iznosu od 83,6 miliona KM, nasuprot 78,8 miliona KM u istom periodu lani!

S obzirom na to da je riječ o kratkom periodu od samo tri mjeseca, odnosi među bankama u smislu promjena u aktivi i pasivi u odnosu na kraj 2017. nisu se ni mogli značajnije promijeniti. Tako je najveća banka u FBiH, ali i u cijeloj BiH, i dalje UniCredit banka Mostar, sa aktivom vrijednom 5,3 milijarde KM. S tim iznosom aktive ova banka ima tržišni udjel od 26,4 posto, što je, dakle, više od četvrtine ukupnog tržišnog kolača.

Naravno, shodno tome, i iznosi ukupnih kredita i depozita su impozantni, kao, uostalom, i finansijski rezultat. Tako su ukupni krediti UniCredit banke Mostar na kraju prvog kvartala ove godine iznosili 3,4 milijarde KM (25,6 posto ukupnih kredita bankarskog sektora), depoziti 4,3 milijarde KM (27,1 posto ukupnih depozita), a finansijski rezultat 27,6 miliona KM, pokazuju podaci iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH.

Na drugom mjestu je Raiffeisen banka Sarajevo sa aktivom vrijednom 4,1 milijardu KM (20,5 posto), kreditima 2,4 milijarde KM (18,4 posto) i depozitima 3,3 milijarde KM (21,1 posto). Finansijski rezultat ove banke iznosio je na kraju prvog tromjesečja 25,6 miliona KM. Na trećem mjestu je Intesa Sanpaolo banka Sarajevo sa aktivom vrijednom 1,8 milijardi KM (9,2 posto), kreditima 1,3........

© Oslobođenje