We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tri jezika pod istim plafonom

8 0 2
08.11.2018

U bivšoj Jugoslaviji govorili smo srpskohrvatskim/hrvatskosrpskim jezikom i svi smo se savršeno razumjeli. Iako se i dalje odlično razumijemo u međusobnim komunikacijama, nazivi jezika su drugačiji. Tako da u Novom Pazaru i Užicu postoje zvanični sudski prevodioci za bosanski jezik! U Crnoj Gori, nakon razdruživanja od Srbije i osamostaljenja, govori se crnogorskim jezikom. Abeceda/azbuka u crnogorskom imaju 32 slova. Uvedeni su Š i Ž sa po jednom kvačicom, kao slovo ć u odnosu na č. To su, kako je navedeno “umekšani” glasovi š i ž. (Primjer: Šjedi, žjenice ti oka). Pravilom “Piši kako govoriš, a čitaj kako je napisano” nije se u ovom slučaju baš lako koristiti, s obzirom na to da u urbanim dijelovima Crne Gore (koja kao država ima tek 640.000 stanovnika), izgovor i nije uvijek podudaran sa onim iz ruralnih dijelova ili pak primorskih mjesta. Ostavljeno je na volju pojedinaca hoće li i kada upotrebljavati u govoru i pisanju “umekšane” glasove, odnosno slova.

Međutim, problem je isplivao tamo gdje nije očekivan – u porodicama. Naime, kada su roditelji napismeno trebali da se izjasne koji će jezik biti maternji njihovoj djeci u školama, došlo je do trzavica. Mnogo je sklopljenih srpsko-crnogorskih brakova. Dešavalo se da jedan roditelj želi da je........

© Oslobođenje