We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Бунтът в Трънско се отлага. Вместо това - концерт на Васко Кръпката

4 0 13
12.01.2019

Стигнеш ли до българския съд, обикновено получаваш киселини от притеснение. В дебрите на родното правосъдие „право“ и „законност“ нерядко се оказват разтегливи понятия.

Затова трънчани с тревога следят знаковите административно дело № 1003/2017 и административно дело № 2258/2017, които дъщерната на Асарел-Медет „Евромакс сървисиз“ ЕООД и Минно-геоложката камара заведоха пред различни отделения на ВКС срещу Плана за управление на речните басейни в тяхната община.Планът бе изготвен през 2016 г. от МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен. С поддържането на исковете, въпреки резултатите от проведения на 11.06.2017 г. в Трън местен референдум, кандидат-инвеститорът в мини за злато и браншовата камара демонстрират неглижиране на гражданския вот.

Той показа, че 93% от трънчани не желаят мини на територията на своята община.

Ето какво, според публикация на ВКС, частната фирма и камарата не харесват в ПУРБ:

- че е забранено водовземане и ползване на воден обект в зони за защита на водите - 33 „Руй“ с код BG0000313 и 33 „Руй“ с код BG0002112 при извършване на миннодобивна и миннообогатителна дейност;

- че реализацията на инвестиционни предложения, свързани с........

© OFFNews