We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslam’da vergi caiz mi

11 42 20
12.07.2018

Aldığımız ücrette, eve gelen suda, doğalgaz ve elektrikte; çarşıya pazara çıktığımızda satın aldığımız ürünlerde kısacası yaşamın her yerinde gelirimizi doğrudan aşağı çeken bir yüktür vergiler. Bu anlamda bahse konu yük ne kadar adil dağıtılırsa, gelir dağılımı adaleti de o oranda kendine pay almış olur. Peki, vergi ve verginin dağılımı konusunda İslam ne der, an azından bu konuda görebileceğimiz çarpıcı fikirler söz konusu mudur?

Sorunun cevabına aşağıdaki satırlarda değineceğiz. Lakin ona geçmeden önce ülkemizdeki vergi dağılımının hiçte adil olmadığını belirtmemiz gerekir. Zira 2017 yılında toplanan 536 milyar Tl’lik verginin g,1 yani 360 milyar TL’si “adaletsiz” vergi olarak da ifade edilen dolaylı vergilerden oluşmuştur. Yine buna benzer bir veri de ücretliler ve kurumlar vergisi ile ilgilidir. Şöyle ki, 2017 yılında ücretlilerden alınan vergi (67,1 milyar) , kurumlar vergisinden (52,9 milyar) alınan rakamın üzerinde kalmıştır. [i]

Vergi konusunda yaşanan bir başka çarpıcı durum ise verginin vergisi olarak da ifade edilen Özel Tüketim Vergileri ile ilgilidir. Gelinen noktada, ürünün fiyatını gölgede bırakacak şekilde uygulanan bu vergi, astronomik bir biçimde uygulama alanı bulmaktadır. Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün duyurduğu şu oranlar bu anlamda yaşanan vahameti tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir:

Son ÖTV düzenlemesi ile birlikte bazı ürünlerin satış fiyatı içerisindeki vergi oranları;

-Bir paket sigara ,7

-Bir şişe rakı q

-Bir şişe votka i,2

-Bir şişe bira a

Bir litre akaryakıt Q,6 Örnekleri çoğaltmak mümkün lakin, sadece bu kalemlerdeki vergi oranları bile başlı başına yaşanan garabeti gözler önüne sermektedir.

Şimdi gelelim yukarıda sorduğumuz soruya. Vergi ile ilgili İslam anlayışı bağlamında karşımıza çıkan çarpıcı fikirler var mıdır? Öncelikle şunu hemen belirtelim ki, bir vergi olarak kabul edilen zekat gelirleri hakkında Kuran’da şu ifadeler geçmektedir:

“Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.“[ii]

İlgili ayetten yola çıkarsak vergi gelirlerin........

© OdaTV