We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Natuurbehoud is een dienst, betaal boeren daarvoor

4 62 4
14.06.2018

Marc Calon is voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland.

Marc van den Tweel is directeur van Vereniging Natuurmonumenten.

Na recente rapporten over insectensterfte en verlies van weidevogels is de conclusie onontkoombaar: de natuur in ons buitengebied staat zwaar onder druk. Brits, Duits en Frans wetenschappelijk onderzoek laat vergelijkbare trends zien.

Maar veel reacties stellen alleen de landbouw in een kwaad daglicht: boeren die laks om zouden gaan met hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid verzaken. Die beeldvorming is niet terecht en duwt een oplossing juist verder weg. Want boeren en natuurorganisaties zijn bondgenoten.

Uit de Europese studies rijst een eenduidig beeld op. Insectenaantallen zijn de voorbije decennia gehalveerd. En het verlies baart ons zorgen. Het is aannemelijk dat die achteruitgang gedeeltelijk samenhangt met intensivering in de Europese landbouw. Maar het staat ook vast dat een groot aantal andere factoren een rol speelt. Het verdwijnen van rommelige ‘overhoekjes’ in ons landschap, de toename van industrie, verkeer, bebouwing, kunstverlichting, of medicijnresten in ons water.

Het is fact free om alleen de agrarische sector aan te kijken op het verlies van biodiversiteit. Om het tij te keren, is het noodzakelijk om ook de achterliggende........

© NRC