We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Krav om "økologisk bærekraftig reindrift" - dobbeltmoral som er vanskelig å slå

3 0 0
12.02.2019

1. februar la regjeringa fram forslag til endringer i reindriftsloven. Blant forslaga er å endre formålsparagrafen for å legge ensidig vekt på „økologisk bærekraftig reindrift”. Med dette signaliserer regjeringa at dagens reindrift ikke er økologisk bærekraftig, men med lov skal den bli det. Andre forslag er tvungen individmerking og offentlig publisering av den enkelte reineiers reintall. Felles for alle forslaga er en grunnleggende mistillit til reindriftssamers evne til å drive uten statlig detaljstyring.

Endringsforslaga har departementet drøfta på konsultasjonsmøter med Norske Reindriftssamers Landsforbund og Sametinget, og departementet oppsummerer sjøl i høringsnotatet at „det i hovedsak ikke ble oppnådd enighet om forslagene”. Det vil si at ennå en gang skal reindriftslovgivinga endres mot reindriftas vilje, slik det er........

© Nordnorsk Debatt