We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fra Hårfagre i Hafrsfjord til Høie i Hammerfest

3 0 0
12.02.2019

Nyheten om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset i Granavolden-erklæringen slo ned som en bombe blant alle bortsett fra de veldig få «innvidde» - de som hadde spilt inn og fått gehør for saken i de lukkede forhandlingene om ny regjeringsplattform.

Selve ordlyden i erklæringen kan virke uskyldig:

«I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN»

– men er spesiell, da den i en ellers generell erklæring er så konkret på en lokalisert utfordring fjernt fra Granavolden.

Hendelsen minner sterkt om opplevelsen en sommerdag i 2001, da det ble kjent at ledelsen i de hastig opprettede regionale helseforetak ikke skulle lokaliseres i samme by som universitetssykehusene.

Uten noen som helst medvirkning fra fagfolkene som hadde bidratt til etablering og utvikling av Universitetssykehuset og legeutdanningen i Tromsø, ble det i et kjapt politisk kompromiss, bak lukkede dører, besluttet at administrasjonen – d.v.s kontroll over strategi, økonomi og faglig medisinsk utvikling i Nord-Norge, etter en tidligere historisk beslutning i 1968, (etableringen av Universitetet i Nord-Norge) skulle flyttes fra Tromsø til i Bodø.

Helseforetak-etableringens betydning ble satt inn i et pompøst historisk perspektiv av daværende leder i sosialkomiteen, Fremskrittspartiets John Alvheim, som uttalte etter beslutningen i Stortinget den 6. juni 2001:

“Det........

© Nordnorsk Debatt