We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

På tide å diskutere GMO-regelverket

3 0 1
05.05.2018

Gris uten rånesmak som ikke må kastreres, storfe med økt fruktbarhet og poteter som er motstandsyktige mot tørråte og derfor må sprøytes mindre, er blant forskningsprosjektene som skal starte opp i Norge. På Havforskningsinstituttet i Bergen er de allerede i gang med forskning på genredigert laks som ikke kan krysse seg med villaks.

Ny genteknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å revolusjonere hvordan vi kan produsere mat. I raskt tempo tas kunnskapen nå i bruk for å lage nye produkter. Temperaturen i debatten om hvordan genteknologi skal reguleres er derfor høy, både i Norge, EU og i resten av verden. Ny teknologi er i ferd med å viske ut gamle skillelinjer for hva som er innenfor og utenfor loven. Nå må vi diskutere hvordan slike organismer bør reguleres, og ikke en svart/hvit debatt om for eller mot GMO eller juridiske spissfindigheter.

Genteknologiloven ble vedtatt i 1993, og har vært tilnærmet uendret siden. Det er lenge på et felt hvor utviklingen skjer raskt. Derfor bør vi nå diskutere om rammeverket er godt nok tilpasset dagens virkelighet, og ha en nyansert og fremtidsrettet diskusjon om genmodifisert mat. Genredigering og andre nye genteknologier har potensial til å bidra........

© Nationen