We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sjøsamiske fjorder må vernes

4 0 0
03.05.2018

Det er direkte hårreisende at et familieeid selskap fra Bergen skal kunne tjene seg rike på å beslaglegge, forgifte og ødelegge Porsangerfjorden som næringsgrunnlag for lokalt fiskeri og eksistensgrunnlag for sjøsamisk kultur.

Vi som har tilhørighet til reindrifta vil herved stå opp for våre sjøsamiske verdier ved kysten. Lokale fiskere er utvilsomt de som blir hardest rammet når oppdrettsselskap trenger inn i våre fjorder, da disse menneskene risikerer å miste både sitt livsgrunnlag og kulturgrunnlag som følge av at myndighetene ikke vil respektere deres opparbeidede rettigheter til sine områder. Konsesjoner til oppdrettsanlegg ved lokalitetene Jernøya og Vedbotn vil gi katastrofale konsekvenser for livet i Porsangerfjorden og truer med å rive bort næringsgrunnlaget for fjordfiskerne.

Men fiske etter laks, sei og sjøørret om sommeren både er og har vært viktig som matauk også for reindriftsbefolkningen – derfor har man som reineier rett til å bedrive denne formen........

© Nationen