We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Böje Ström, Liberalerna: Civilsamhällets engagemang är oumbärligt i en demokrati

2 1 22
12.01.2019

Med åren har civilsamhällets betydelse fått större plats i kommunens styrdokument. Det har blivit tydligt att civila samhället i högre grad måste mobiliseras för att klara de utmaningar som väntar. Men också för att medborgarnas egenmakt och inflytande ska stärkas – och därmed demokratin. Därför finns denna förpliktigande lydelse i Örebro Kommuns översiktliga strategier med budget (ÖSB): ”Örebro kommun ska bli bättre på att involvera civilsamhällets aktörer inför beslut som rör Örebros långsiktiga utveckling. Alla delar av kommunens verksamhet måste söka nya sätt att mobilisera människors engagemang”

För oss liberaler låter detta bra. Förre partiledaren Bengt Westerberg var en av de första att lyfta fram betydelsen av civila samhället för en god samhällsutveckling. Det var också i samma anda som vi liberaler 2010 medverkade till att ”Överenskommelse om samverkan i Örebro med det civila samhället och kommunen” kom till. En överenskommelse som innehåller sex principer och olika åtaganden för kommunen och civila samhället.

Nu vill kommunledningen att denna Överenskommelse skall revideras, vilket är välkommet. Men vad har hänt på........

© NA